מכתבים למערכת

הרב הראשי לשעבר מרדכי אליהו

השרות הסוציאלי תל השומר

סגן עיריית בב ויור הרווחה אלי דדון

הרב הראשי שלמה עמאר

מנהל ביהח לילדים פרופ גדעון פרת

הרב הראשי יונה מצגר

פרופסור זאב רוטשטיין - בי"ח חיים שיבא


תרומות
לתרומות ישירות לחשבון הבנק:

פרטי חשבון הבנק:
"נותנים תקוה"
בנק פועלים, סניף 655 רבי עקיבא 108 ב"ב, מס חשבון 111034
בנק הדואר, מס חשבון 7-99129-4